تامین مالی طرح فروش سیمان به دولت با ال سی داخلی
singlejpg
۱۳۹۵/۱۱/۱۱
تامین مالی طرح فروش سیمان به دولت با ال سی داخلی
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه از مردادماه امسال پیگیر خرید دو میلیون تن سیمان توسط وزارت راه بودیم، گفت: براساس توافقات به عمل آمده با وزارت راه پول کارخانجات نسیه ای پرداخت متن کامل