لزوم آماده‌سازی خدمات شهری قبل از ساخت واحد مسکونی
sharifian
۱۳۹۵/۱۰/۲۰
لزوم آماده‌سازی خدمات شهری قبل از ساخت واحد مسکونی
شریفیان از فعالان حوزه ساخت و ساز گفت: درست است که می گویند ۹۰ درصد تولید مسکن در کشور متعلق به بخش خصوصی است اما باید توجه داشت که در یک دهه اخیر بخش خصوصی را بسیار تضعیف کرده‌اند. بخش خصوصی باید تقو متن کامل