افزایش عرضه فایل‌های جدید به بنگاه‌ها در مناطق شمالی پایتخت
pasdaran.tehran
۱۳۹۹/۰۴/۰۷
وضعیت بازار اجاره آپارتمان‌های شمال تهران
بازار اجاره آپارتمان‌های شمال تهران با عرضه تعداد قابل‌توجهی واحد با بهای پیشنهادی در قالب «رهن کامل» روبه‌رو شده است که اگرچه برخی از آنها در محدوده قیمت مورد انتظار نیستند، اما در بسیاری از فایل‌های متن کامل