قانون پیش فروش ساختمان؛ سرگردان میان اجرا و اصلاح
eghtesad.maskan
۱۳۹۵/۰۹/۰۱
رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیش‌فروش ساختمان
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر است شاید متن کامل