ضرورت تغییر سیاستها برای بهبود زندگی شهروندان
tehranmaskan
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
ضرورت تغییر سیاستها برای بهبود زندگی شهروندان
به‌رغم ساخت و سازها و امکانات شهری زیادی که در شهر تهران وجود دارد اما تا به امروز سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در برخی حوزه‌ها با کاستی‌هایی مواجه بوده است و در این برهه از زمان می‌طلبد که با تغییر سیا متن کامل