نقش شهرداری‌ها در تنظیم بازار ملک
building.11.
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۳ خلاف بسازوبفروش‌ها مجاز شد
شهرداران ۲۲ منطقه تهران با تصویب شورای شهر اجازه پیدا کردند برای «رسمیت بخشیدن به ۱۳ نوع تخلف ریزودرشت بساز و بفروش‌ها» توافق مالی کنند. مصوبه جدید برای اولین بار «بازار رسمی خرید و فروش مجوز تخلف ساخ متن کامل
shorayshahr
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اتاق صدور جواز ساخت از شهرداری به شورای شهر منتقل شد
پارلمان محلی پایتخت برای رسیدگی به درخواست ساختمانی ۷۰ مالک اراضی حساس در شهر تهران تا پایان سال جلسات فوق العاده تشکیل می‌دهد. در جریان بررسی پرونده‌های این مالکان در صحن علنی شورای شهر، قرار است درخ متن کامل
shahrdaritehran
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
اتکای اصلی نقشه بودجه‌ای جدید مدیریت شهری بر «فروش کاربری»
لایحه متمم بودجه شهرداری تهران به پارلمان محلی پایتخت ارائه شد. جزئیات جداول بودجه‌ای ارائه شده به شورای شهر نشان می‌دهد اتکای اصلی نقشه بودجه‌ای جدید مدیریت شهری بر «فروش کاربری» البته با واژه جدید د متن کامل