افسردگی حاد پنجمین بیماری کشنده ناشی از آلودگی هوا
tehran.aloudegi
۱۳۹۸/۱۰/۰۸
افسردگی حاد پنجمین بیماری کشنده ناشی از آلودگی هوا
ردپای قوی از اثر مخرب «وارونگی هوا» در شهرهای دچار بحران آلودگی بر «وارونگی روحی» شهروندان ساکن در این مناطق از جهان کشف شد. نتایج یک تحقیق پزشکی بلندمدت در ۱۶ کشور دارای ابرشهرهای آلوده که توسط کالج متن کامل