undermiddle500
زمین مسکن‌مهر هشتگرد با تخفیف فروخته می‌شود
hashtgerd.maskan.mehr
۱۳۹۸/۰۴/۱۳
زمین مسکن‌مهر هشتگرد با تخفیف فروخته می‌شود
از حدود یک سال گذشته تا کنون که روند واگذاری عرصه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آغاز شده، قیمتها افزایش یافته و هم اکنون مالکیت زمین با قیمتهای ۱۰ تا ۱۷ میلیون تومان به متقاضیان واگذار می‌شود. متن کامل