شهر جدید پرند بالاترین میزان افزایش جمعیت را داشته است
parand.city.1
۱۳۹۹/۰۲/۰۵
شهر جدید پرند بالاترین میزان افزایش جمعیت را داشته است
سال گذشته شهر جدید پرند بالاترین میزان افزایش جمعیت را در بین شهرهای جدید داشته و پس از آن شهرهای بهارستان، صدرا و پردیس قرار گرفتند. هم اکنون جمعیت شهرهای جدید یک میلیون و ۳۴ هزار نفر است. متن کامل
1177
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
ثبت‌نام ۱۵۰۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی پرند طی یک ماه گذشته/ پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی خدمات زیربنایی در شهر جدید پرند
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند خبر داد:بالغ بر ۷۵۰۰ واحد مسکن مهر شهر جدید پرند فاقد تقاضا بود که در هفته‌های اخیر برای ۱۵۰۰ واحد متقاضی جذب شده است. متن کامل