مک‌آفی به افزایش ایمنی خانه‌های هوشمند می‌پردازد
smart.building
۱۳۹۶/۰۶/۰۹
بوشهر از کاندیداهای اصلی اجرای پروژه شهر هوشمند
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص تاسیس شهر هوشمند گفت: در راستای توسعه مناطق ویژه علم، فناوری و نوآوری و براساس ارزیابی هایی که از پنج منطقه ویژه منتخب دارای مجوز توسط شورای عالی عتف صورت متن کامل