اتاق صدور جواز ساخت از شهرداری به شورای شهر منتقل شد
shorayshahr
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اتاق صدور جواز ساخت از شهرداری به شورای شهر منتقل شد
پارلمان محلی پایتخت برای رسیدگی به درخواست ساختمانی ۷۰ مالک اراضی حساس در شهر تهران تا پایان سال جلسات فوق العاده تشکیل می‌دهد. در جریان بررسی پرونده‌های این مالکان در صحن علنی شورای شهر، قرار است درخ متن کامل
shahrdaritehran
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
اتکای اصلی نقشه بودجه‌ای جدید مدیریت شهری بر «فروش کاربری»
لایحه متمم بودجه شهرداری تهران به پارلمان محلی پایتخت ارائه شد. جزئیات جداول بودجه‌ای ارائه شده به شورای شهر نشان می‌دهد اتکای اصلی نقشه بودجه‌ای جدید مدیریت شهری بر «فروش کاربری» البته با واژه جدید د متن کامل
shorayshahr
۱۳۹۸/۰۳/۱۴
لایحه ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پایتخت رد شد
اعضای شورای شهر تهران با ۱۰ رای مخالف و ۷ رای موافق کلیات لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه پرخطر شهر تهران را رد کردند.به گزارش ساخت یاب، اعضای شورای شهر تهران در بررسی لای متن کامل