پیروز حناچی و عباس آخوندی به‌فینال رسیدند
shahrdaritehran
۱۳۹۷/۰۶/۲۴
صدور سیستمی پروانه ساختمانی تا پایان امسال؟
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به وعده شهردار تهران برای صدور سیستمی پروانه‌های ساختمانی تا پایان سال جاری، گفت: با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم برای این موضوع، به نظر می‌رسد متن کامل
1372420_751
۱۳۹۶/۰۷/۱۲
اقدام مشترک برای رفع چالش‌های سکونتی، ترافیکی و ساختمانی پایتخت
وزیر راه وشهرسازی با حضور در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت «ریل نجات» تهران از سه بن‌بست سکونتی، حرکتی و سرمایه‌گذاری ساختمانی را به مدیریت جدید شهری تهران معرفی کرد. ریل نجات تعریف شده از سوی عباس آخو متن کامل