افت و خیزها در بازار جهانی فولاد
steelbar
۱۳۹۷/۰۸/۱۲
افت و خیزها در بازار جهانی فولاد
افت و خیزها در بازار جهانی مقاطع فولادی جهان با تمرکز روی کشورهای روسیه،‌ آمریکا، چین و «قاره اروپا» به‌صورت چکیده حکایت از چهار عامل «رشد چشم‌انداز صنایع داخلی روسیه»، «کشمکش‌های تعرفه‌ای میان آمریک متن کامل