قفل صندوق زمین و ساختمان باز شد
36861
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
راه‌اندازی نخستین صندوق زمین و ساختمان با ۱۵ میلیاردتومان سرمایه
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نخستین صندوق زمین و ساختمان با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه راه‌اندازی شد، از تشکیل پنج صندوق زمین و ساختمان برای احداث یکهزار واحد مسکونی دیگر از طریق صندوق‌های زمین و متن کامل