عدم آشنایی سرمایه گذاران عامل توقف پروژه صندوق زمین و ساختمان
house.sakhtyab.market
۱۳۹۷/۰۴/۲۰
عدم آشنایی سرمایه گذاران عامل توقف پروژه صندوق زمین و ساختمان
یک اقتصاددان گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران ناشناخته است و بسیاری از مردم هنوز با مفهوم صندوق زمین وساختمان آشنا نیستند چه رسد به اینکه بخواهند یونیت‌های سرمایه گذاری این صندوق‌ها را متن کامل