ساخت شهرک اکباتان اولین تجربه صنعتی سازی در خاورمیانه
building-em
۱۳۹۵/۱۱/۲۴
فرهنگ‌سازی استفاده از فن‌آوری‌های نوین و صنعتی‌سازی ساختمان
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: فرهنگ‌سازی، ترویج گفتمان استفاده از فن‌آوری‌های نوین و صنعتی‌سازی ساختمان در جهان امروز از ضروریات توجه صاحب‌نظران و اندیشمندان، طراحان و سازندگان مسکن متن کامل