پیک زمانی سوم در ترددهای شهری تهران شکل گرفت
tarhe.terafik.2
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
سامانه خودکار شهرداری تهران به عملیات دستی نیازمند شد
سامانه خودکار پرداخت عوارض تردد در شهرداری تهران نیازمند عملیات دستی برای تسویه‌حساب شهروندان شده است. عده‌ای از شهروندانی که با خودرو در محدوده مرکزی شهر تهران اعم از حلقه اول و دوم طرح ترافیک – که ش متن کامل