پینگ‌پنگ پلیس و شهرداری چه ضربه‌ای به پایتخت وارد می‌کند