اخرین خبرها از طرح مسکن اجتماعی و اجرای مسکن اجاره ای
maskan...2
۱۳۹۶/۰۶/۱۳
اخرین خبرها از طرح مسکن اجتماعی و اجرای مسکن اجاره ای
معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی با بیان این که برای اجرای طرح مسکن اجتماعی دو پیشنهاد به دولت ارائه کرده‌ایم، گفت: پیشنهاد بنیاد مسکن برای تامین منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی استفاده از منابع متن کامل