دستگاه‌های دولتی برای تولید و عرضه مسکن کارکنان خود زمین معرفی کنند
house-market7
۱۳۹۸/۰۷/۱۰
دستگاه‌های دولتی برای تولید و عرضه مسکن کارکنان خود زمین معرفی کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دستگاه‌های دولتی باید برای تولید و عرضه مسکن کارکنان خود زمین معرفی کنند گفت: بجز وزارت دفاع که برای احداث ۱۰۰ هزار واحد با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه امضا متن کامل