جزئیات مذاکره برای سرمایه‌گذاری و تولید خودروهای تجاری بنز/ قدرت خرید تسهیلات مسکن را افزایش دادیم
36861
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
جزئیات مذاکره برای سرمایه‌گذاری و تولید خودروهای تجاری بنز/ قدرت خرید تسهیلات مسکن را افزایش دادیم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نکته که اصلی‌ترین بحث ما در حوزه مسکن بحث جوانان و بافت‌های فرسوده است گفت: تولید خودرو در کشور رو به افزایش است و در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید خودروهای تجاری بنز در حا متن کامل