رئیس‌‌جمهور درباره عملکرد دولت در مسکن چه گفت؟
akhondi-rohani
۱۳۹۹/۰۴/۲۷
رئیس‌‌جمهور درباره عملکرد دولت در مسکن چه گفت؟
سخنانی که رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش (۱۸ تیر ماه) درباره عملکرد دولت در بخش مسکن مطرح کرده بود با دو برداشت (تعبیر) همراه شد. برداشت اول این بود که حسن روحانی براساس عبارتی که تحت عنوان «اعتراف می‌کن متن کامل