بهره مندی از بخش خصوصی برای تعادل در بازار مسکن
building8
۱۳۹۷/۱۲/۱۷
بهره مندی از بخش خصوصی برای تعادل در بازار مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای عرضه و تعادل مسکن، از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی استفاده می‌کنیم، گفت: در قراردادی با کارخانه ذوب آهن اصفهان کل ریل خط مترو بهارستان تامین می شو متن کامل