تاکید بر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت توسط بانک مسکن
cheginisakhtyab
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تبعات منفی استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی برای فاقد مسکن‌ها
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دلایل رشد منفی بخش مسکن ، استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی را در میان‌مدت و بلندمدت دارای تبعات منفی برای تمامی خانوارهای فاقد مسکن متن کامل