نقش نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود
sakhteman.mohandesin
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
نقش نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره به اینکه نقش مهندسی و نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود، گفت: در حال حاضر حضور مهندسان بعد از نازک‌کاری صورت می‌گیرد آن‌هم در ساختمان‌ه متن کامل