رابطه مالی شهرداری با سازنده‌ها متحول می‌شود
building7
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
رابطه مالی شهرداری با سازنده‌ها متحول می‌شود
اصلاح دوبعدی فرمول محاسبه عوارض ساخت و ساز سال ۹۸، امروز در شورای شهر تهران بررسی می‌شود. لایحه مربوط به این فرمول، به «معادله گنگ» فعلی در تعیین هزینه صدور مجوز ساختمانی پایان می‌دهد و نرخ‌های پایه متن کامل