رایزنی شهرداری با دولت برای اخذ عوارض محلی
hanachi.1
۱۳۹۷/۰۹/۲۹
رایزنی شهرداری با دولت برای اخذ عوارض محلی
جزئیات لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در دیدار شهرداران کلان‌شهرهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست شهردار تهران از استقبال رئیس‌جمهوری برای اخذ عوارض محلی از سوی شهرداری‌ها به‌عنوان یک متن کامل