نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

کلینیک بتن ایران (کبتا)
77 648 444 -021

کلینیک بتن ایران (کبتا) معرفی کلینیک بتن ایران کلینیک بتن ایران فعال در انواع زمینه های مربوط به بتن و تولید قطعات جانبی بتن می باشد. این کلینیک دارای گروه مشاور و خدمات مهندسی بتن و همچنین گروه آزمای