چرا هر ساختمان به یک برچسب مصرف بهینه انرژی نیاز دارد؟
energy_house-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
چرا هر ساختمان به یک برچسب مصرف بهینه انرژی نیاز دارد؟
عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: ساختمان‌ها را باید طوری بسازیم که کمتر هدررفت انرژی داشته باشند و چیدمان ساختمان‌ها در کنار هم باید به گونه‌ای باشد که اص متن کامل