ویژگی های نانو عایق‌های صوتی بومی
ayegh.soti.1
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
ویژگی های نانو عایق‌های صوتی بومی
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری یکی از شرکت‌های فناور نانوعایق صوتی با ویژگی‌هایی چون جذب و افت انتقال صوت، آبگریزی و عدم اشتعال یا کندکنندگی آتش را ارائه کردند و در حال حاضر این محصول در ساخت ه متن کامل