undermiddle500
فولاد ایران به چه میزان و به کجا صادر می شود ؟
steelsaderat
۱۳۹۵/۱۱/۰۹
فولاد ایران به چه میزان و به کجا صادر می شود ؟
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد و فراورده های فولادی در دنیا است و در سالهای اخیر توانسته است حجم صادرات خود را افزایش دهد. افزایش صادرات فولاد ایران می تواند زمینه را برای کسب درآمد بیشتر بر متن کامل