مالکان مکلف به ثبت مالکیت‌ در سامانه املاک و اسکان هستند