جلوی اجاره دادن مدرک مهندسیان را می‌گیریم
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
جلوی اجاره دادن مدرک مهندسیان را می‌گیریم
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می‌دهند، گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک متن کامل
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ریشه ناکارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان
در روزهای اخیر خبری از سوء‌مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران موردتوجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. خبری که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالی در سازمان نظ متن کامل
construction-law
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
ابلاغ الزامات مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان
با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و بر اساس احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی، الزامات لازم‌الاجرا در این مو متن کامل