قانون نظام مهندسی، روز از نو روزی از نو؟!
construction-law
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
قانون نظام مهندسی، روز از نو روزی از نو؟!
کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان روز سوم تیرماه ۱۳۹۷ در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید که یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌گوید تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین کنند متن کامل