پیگیری برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
building.sakhtyab
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
پیگیری برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
معاون وزیر راه با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری دانشگاه خوارزمی پیشنهادهای لازم را درخصوص اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و متن کامل