فروش قطارهای سریع‌السیر المانی به صورت اجاره به شرط تملیک به ایران