قوانین و مقررات شهرسازی خرید و فروش می‌شوند
قوانین و مقررات شهرسازی خرید و فروش می‌شوند
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ اخبار شهر
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قوانین ایمنی ساختمان‌ها و قوانین اخلاق حرفه‌ای در این حوزه رعایت نمی‌شود، گفت: قوانین و مقررات شهرسازی عملا خرید و فروش می‌شوند و نظام ساختا متن کامل