میانگین قیمت آپارتمان های نقلی در پایتخت
building.saadatabad
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
میانگین قیمت آپارتمان های نقلی در پایتخت
رابطه قیمت‌ها در گروه‌های متراژی آپارتمان از قاعده دهه ۸۰ خارج شد. فاصله‌ای که هم‌اکنون بین قیمت هر «مترمربع» آپارتمان‌های نقلی با واحدهای مسکونی بزرگ‌ وجود دارد به لحاظ نسبت قیمت‌ها، معکوس شده است. د متن کامل