کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
housing-research
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
روند قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸
آمار دادوستدهای اوراق تسهیلات مسکن درفرابورس نشان می‌دهد که این اوراق در ۸ماه ابتدای امسال تا قیمت ۴۰هزار تومان برای خریداران در نوسان است و در هفته‌های اخیر نیز با اندکی کاهش روبرو شده است. متن کامل
قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ اخبار مسکن
قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن که در فرابورس معامله می‌شود، طی هفته اخیر نوسانات زیادی نداشته است؛ به طوری که بیشتر این اوراق در حدود قیمت برگی ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود یعنی برای گرفتن ۶۰ میلیون متن کامل