undermiddle500
قیمت مسکن نزدیک به رشد نرخ ارز شد
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۷/۰۵/۱۷
خسارت شوک‌های ارزی به ساخت‌و‌سازهای مسکونی
با سپری شدن ۷۷ روز نفس‌گیر برای سازندگان پایتخت از بابت جهش هزینه‌ها در بازار‌های بالادست ساخت‌و‌ساز(زمین و مصالح)، تحت تاثیر شوک‌های ناشی از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز، هم اکنون نوعی امیدواری بابت تثبی متن کامل