چرا قیمت زمین و مسکن واگراتر شد؟
building.11.
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شرایط سرمایه‌گذاری ساختمانی در ۲۲ منطقه با معیار زمین
نقشه کم‌ریسک ساخت و ساز در شهر تهران تشریح شد. بررسی رابطه بین قیمت زمین و مسکن به تفکیک ۲۲ منطقه شهر تهران به شناسایی مناطقی که بیشترین حاشیه سود ساخت و ساز را نصیب سازندگان می‌کند، منجر شده است و در متن کامل
house.sakhtyab.com6
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
چشم‌انداز بازار زمین و املاک کلنگی در پایتخت
چشم‌انداز بازار زمین- املاک کلنگی- در پایتخت را می‌توان در قالب دو سناریو ترسیم کرد. سازنده‌ها در تهران اگر چه طی هفته‌های اخیر نشانه‌های خفیف از آرام شدن التهاب قیمت زمین را دریافت کرده‌اند، اما همچن متن کامل