قفل عرضه کلنگی ها شکسته شد
masaleh.sakhtemani.3
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تاثیر عرضه مصالح ساختمانی در بورس بر قیمت مسکن
کارشناسان نظرات متفاوتی درباره تاثیر عرضه مصالح ساختمانی در بورس بر قیمت مصالح و قیمت مسکن دارند؛ موافقان این موضوع شفافیت قیمتی را از نتایج مثبت آن می‌دانند و مخالفان معتقدند ورود مصالح به بورس در شر متن کامل