قفل «مجوز خرید اعتباری خانه» باز شد
کدام وام مسکن به صرفه است؟
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ اخبار مسکن
با آزاد شدن ورود لیزینگ‌ها به بخش مسکن، اکنون گزینه تسهیلاتی این حوزه حتی روی کاغذ هم شده بیش از گذشته است. اما موضوع این است که آیا با شرایط حاکم بر وام های لیزینگی دریافت آن برای متقاضیان خرید مسکن متن کامل