مطالبات فوری پایتخت نشینان
afshani-shahrdar
۱۳۹۷/۰۵/۰۷
خط‌قرمز شهردار تهران در تامین منابع مالی برای اداره شهر اعلام شد
شهردار تهران با اعلام اصول حاکم بر مدیریت شهری در این دوره، به پایتخت‌نشین‌ها ۵ تعهد داد. محمدعلی افشانی در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد: کاهش فاصله شمال و جنوب از طریق توسعه خدمات در مناطق کم‌ برخو متن کامل