با حذف طرح ترافیک، پنج‌شنبه‌ها آلوده‌تر از روزهای دیگر