ساخت ۱۰ هزار مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد
maskan....4
۱۳۹۶/۰۴/۱۰
ساخت ۱۰ هزار مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد
معاون امور مسکن‌شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در حال دریافت زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای هستیم، گفت: این واحدهای مسکونی قرار است در سراسر کشور و برای دهک‌ه متن کامل