احداث صنایع فولاد و آلومینیوم در منطقه اقتصادی پارسیان
116641
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
احداث صنایع فولاد و آلومینیوم در منطقه اقتصادی پارسیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از احداث صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، آلومینا و دیگر صنایع مرتبط در منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان هرمزگان خبرداد و گفت: با مشخص شدن برنده مناقصه، عملیات اجرایی بندر متن کامل