ساخت وساز بر روی گسل‌های تهران ممنوع شد
maskan....4
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ساکنین بافت فرسوده و گروه‌های کم‌درآمد از اولویت‌های نظام تامین مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۶ مدل ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اظهار داشت: در ۶ مدل ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی ۷۰ هزار خانوار اسکان مجدد می‌شوند و به واجد شرایط‌ها سند مالکی متن کامل