تشریح تلاش‌های مرکز تحقیقات در تدوین ویرایش جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان
nezam.mohandesi.1
۱۳۹۶/۰۵/۱۷
تشریح تلاش‌های مرکز تحقیقات در تدوین ویرایش جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن تشریح تلاش‌های آن مرکز در تدوین ویرایش جدید مقررات ملی وکنترل ساختمان از واکاوی عدم‌اقبال مقررات ملی در ساخت و ساز به دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و بر به متن کامل