محور برنامه دولت دوازدهم برای بازار ملک کدخوانی شد
violet-house
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
محور برنامه دولت دوازدهم برای بازار ملک کدخوانی شد
کدخوانی محور برنامه‌های عباس آخوندی برای بخش مسکن در دولت دوازدهم، «مسیر دسترسی به رونق» را مشخص کرد. در متن برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، به «تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و دهک‌های م متن کامل